towarzystwo-muzyczne

Towarzystwo Muzyczne

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Dane teleadresowe:

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. Ks. Piotra Skargi 7
85-018 Bydgoszcz
Polska
tel./fax: +48 52 327 02 91
website: www.konkurspaderewskiego.pl
e-mail: info@konkurspaderewskiego.pl

Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy w latach 2016-2019:

Prezes – Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń
Wiceprezes – Ryszard Kania
Wiceprezes – Henryk Martenka
Członek Zarządu – Mariusz Klimsiak
Członek Zarządu – Jacek Szczepański
Członek Zarządu – Jan Rogalski

Biuro Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy:

Henryk Martenka – Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
Prof. Piotr Paleczny – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
Agata Szpadzińska – Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
Katarzyna Jopek – Główna Księgowa

Wysokość składek członkowskich:
30zł – stawka ulgowa
60zł – stawka normalna

Istnieje również możliwość płatności składek członkowskich na konto Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego (Bydgoszcz, ul. Skargi 7):

BGŻ S.A. 53 2030 0045 1110 0000 0237 3420
Alior Bank 66 2490 0005 0000 4500 5304 6065

 

KONCERTY – Kalendarium

 

Historia

Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało krótko po odzyskaniu niepodległości, w 1922 roku. Jego powołanie przez grono muzyków i melomanów było wyrazem dążenia społeczeństwa polskiego do ożywienia i rozwoju życia muzycznego w Bydgoszczy po I wojnie światowej. W 1925 roku pianista Zygmunt Lisicki organizuje Miejski Instytut Muzyczny, który po dwóch latach przeobraża się w Miejskie Konserwatorium Muzyczne. Kierowane przez Zdzisława, potem Irenę Jahnke, Konserwatorium osiągnęło bardzo wysoki poziom i stanowiło centrum życia muzycznego ówczesnej Bydgoszczy. Wokół Towarzystwa Muzycznego skupili się wybitni pedagodzy Konserwatorium (Alfons i Edmund Rösler, Zdzisława i Halina Wojciechowskie, Jerzy Stefan, Felicja Krysiewicz), którzy znacznie przyczynili się do rozwoju kultury muzycznej Bydgoszczy i regionu. Po II wojnie światowej Towarzystwo postawiło sobie w pierwszym rzędzie za cel stworzenie zawodowej orkiestry symfonicznej. Powołana została do życia z okazji 600-lecia Bydgoszczy (1946) i przyjęła nazwę Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej Towarzystwa Muzycznego. Jej pierwszym dyrygentem był Arnold Rezler, potem kierował nią Mieczysław Tomaszewski. 1 stycznia 1953 roku orkiestra została przemianowana na Państwową Filharmonię Pomorską. Równocześnie działacze Towarzystwa wspomagali starania o budowę gmachu Filharmonii.

Przedmioty osobiste I.J. Paderewskiego  - własność Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy

Przedmioty osobiste I.J. Paderewskiego 
- własność Towarzystwa Muzycznego
w Bydgoszczy

W 1955 roku, na wniosek Felicji Krysiewiczowej, pedagoga śpiewu, Towarzystwo Muzyczne organizuje Studio Operowe, zaczątek sceny muzycznej. Po czterech latach działalności Studio zostaje przeobrażone w Teatr Muzyczny Opery i Operetki w Bydgoszczy. W 1960 roku bydgoski teatr muzyczny zostaje upaństwowiony. Równocześnie w tym samym roku Towarzystwo tworzy Studium Muzyczne w randze szkoły średniej i podyplomowej.

W 1986 roku Towarzystwo Muzyczne przyjmuje imię Ignacego Jana Paderewskiego i celem statutowym staje się dbanie o imię wielkiego Polaka, propagowanie Jego muzyki i idei. Podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego Towarzystwo ustanowiło nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego (otrzymał ją Andrzej Janaszek). Na swoje 65-lecie (1987) Towarzystwo przygotowało ogólnopolską sesję naukową wraz z koncertami i konkursem literackim, poświęconymi I. J. Paderewskiemu.

W ponad 80-letniej historii Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy, gośćmi Towarzystwa bywali najznakomitsi przedstawiciele polskiego życia muzycznego, a wśród nich Karol Szymanowski, Feliks Nowowiejski, Ewa Bandrowska-Turska, Jerzy Waldorff, Regina Smendzianka.

Henryk Martenka

Partnerzy konkursu

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.