Jury V Konkursu

Skład jury:

Profesor Jerzy Sulikowski

Polska

Przewodniczący Jury V Konkursu Pianistycznego
Studia pianistyczne odbył w Katowicach i Sopocie u Zbigniewa Śliwińskiego oraz w Paryżu u Suzanne Roche i Vlado Perlemutera. Jest laureatem I nagrody Międzyna-rodowego Konkursu Muzycznego w Genewie w 1967 r. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Chinach, na Kubie i w Japonii. Jest profesorem Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Gdańsku, a przez 5 lat był profesorem Akademii Muzycznej Musashino w Tokio. Jest zapraszany jako wykładowca na letnie kursy pianistyczne m. in. do Wiednia i Duszników - Zdrój. Jego wychowankami są liczni lau-reaci konkursów pianistycznych. W 1986 roku zainicjował wznowienie Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

×
Profesor Jerzy Sulikowski

Profesor Jerzy Sulikowski

Polska

Profesor Ewa Pobłocka

Polska

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku. Laureatka konkursów w Vercelli, Bordeaux i Warszawie. Koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy, a także w obu Amerykach, Singapurze, Korei, Japonii i Australii. Występowała m.in. z orkiestrami Anglii, Włoch, Niemiec, Austrii i Polski. Dokonała nagrań dla wielu radiofonii i wytwórni płytowych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Płyta, na której utrwalony został w jej interpretacji Koncert fortepianowy W.Lutosławskiego pod dyrekcją kompozytora otrzymała tytuł P3yty Roku 1996 magazynu płytowego STUDIO. Za nagranie kompletu 20 Nokturnów Fielda otrzymała Medal Johna Fielda. Z ostatnich jej nagrań należy wymienić m.in. Nokturny Chopina, Pieśni Karłowicza z Jadwigą Rappe (FRYDERYK '98), Koncerty fortepianowe Andrzeja Panufnika, Witolda Lutosławskiego i Pawła Szymańskiego z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda (Płyta Roku 1998, FRYDERYK '98) oraz Pieśni Chopina, Moniuszki, Karłowicza, Szymanowskiego i Lutosławskiego z Ewą Podleś, a także komplet Mazurków i Fantazję na tematy polskie op. 2 Fryderyka Chopina z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Jej najnowsze CD to pierwsze w Polsce nagranie kompletu Partit Jana Sebastiana Bacha, wydane przez CD Accord oraz komplet Nokturnów Faure'go nagrany dla japońskiej wytwórni Victor JVC. Artystka chętnie wykonuje muzykę kameralną, współpracując m.in. z Jadwigą Rappe. Ewą Podleś, Olgą Pasiecznik i Kwartetem Śląskim. Od października 2000 prowadzi klasę fortepianu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

×
Profesor Ewa Pobłocka

Profesor Ewa Pobłocka

Polska

Profesor Regina Smendzianka

Koncertowała w ponad 30 krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia muzyczne ukończyła pod kierunkiem prof. Henryka Sztompki, wieloletniego ucznia I. J. Paderewskiego. Jest laureatką IV Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie (1949 r.). Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych oraz płytowych dla wytwórni polskich, holenderskich, włoskich, niemieckich i japońskich. Jest wieloletnim profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także kierownikiem Katedry Fortepianu tejże Uczelni. W latach 1972-73 pełniła funkcję rektora. Obecnie posiada tytuł Honorowego Profesora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Obok działalności artystycznej i dydaktycznej w kraju i za granicą (liczne kursy interpretacji, seminaria, wykłady m. in w Japonii, Meksyku, Finlandii, Danii, Niemczech, Wenezueli) uczestniczyła w pracach krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Warszawa, Moskwa, Tokio). Posiada wiele nagród artystycznych i odznaczeń panstwowych. W roku 1988 powołała do życia własną fundację - "Fundacja Reginy Smendzianki".

×
Profesor Regina Smendzianka

Profesor Regina Smendzianka

Wiktor Mierzanow

Rosja

Ukończył Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w klasach fortepianu prof. Samuela Feinberga i organów prof. Aleksandra Gectike. W 1945 roku otrzymał pierwszą nagrodę na Wszechzwiązkowym Konkursie Wykonawców Muzycznych. Laureat IV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w War-szawie w 1949 r. Jego repertuar obejmuje klasykę oraz utwory współczesnych kompozytorów rosyjskich. Oprócz występów solowych - recitale i koncerty z renomowanymi orkiestrami - uprawia także kameralistykę, Koncertuje na całym świecie. Nagrał 22 płyty dla wytwórni fonograficznych Melodia, Monitor, Angel, Shinse-kay, Ricordi. Od 1985 r. Kierownik Katedry Fortepianu w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Mos-kwie. Wykładał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Juror wielu międzynarodowych konkursów muzycznych. Jest przewodniczącym Jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. S. Rachmaninowa w Moskwie. Organizator dorocznego Festiwalu im. S. Rachmaninowa w Tambowie.

×
Wiktor Mierzanow

Wiktor Mierzanow

Rosja

Karol Radziwonowicz

Polska

Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem swojego ojca, Henryka Radziwonowicza. W 1982 r. ukończył z wyróżnieniem Akademie Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie u prof. Barbary Muszyńskiej. Po wygraniu konkursu Fundacji Fulbridhta przebywał w latach 1987-1988 w Stanach Zjednoczonych, doskonaląc swoje umiejętności w Indiana University School of Music w Bloomington, pod kierunkiem Georgy Seboka. Koncertuje w Europie, obu Amerykach oraz Australii. Brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych jak np. "Wratislavia Cantans", "Warszawska Jesień", Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdrój, lisztowskim w Utrechcie, "Festiwalu Pianistyki Polskiej" w Słupsku oraz Festiwalu Mozartowskim w Warszawie. Jako jedyny pianista w historii światowej fonografii nagrał dla wytwórni "Selene Records" w koprodukcji z francuską "Le Chant du Monde" wszystkie dzieła fortepianowe Ignacego Jana Paderewskiego. W 1995 r. debiutował w Japonii podczas Międzynaro-dowego Festiwalu Muzycznego. Występuje jako solista z wieloma znanymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i za granicą. Dokonał również wielu nagrań archiwalnych dla radiofonii polskiej, czeskiej, niemieckiej, australi-jskiej i kanadyjskiej. Jest prezesem Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.

×
Karol Radziwonowicz

Karol Radziwonowicz

Polska

Profesor Bernard Ringeissen

Francja

Urodził się w Paryżu. Ukończył studia u prof. Marguerite Long i Jacques Fevrier. Otrzymał "Premierę Grand Prix" na Międzynarodowym Konkursie w Genewie. Jest laureatem IV nagrody w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, I nagrody w Międzynarodowym Konkursie w Rio de Janeiro i nagrody specjalnej za najlepszą interpretację muzyki brazylijskiej. Występuje na całym świecie w recitalach i koncertach z największymi orkiestrami m. in. Paryża, Lipska, Drezna, Berlina, Warszawy, pod batutą takich dyrygentów jak: Georg Solti, Georges Pretre, Zubin Mehta, Armin Jordan, Witold Rowicki. Był uczestnikiem prestiżowych festiwali (Ateny, Marienbad, Duszniki). Był również członkiem Jury w wielu międzynarodowych konkursach m. in. im. M. Long w Paryżu, im. F. Chopina w Warszawie, im. Schumanna w Zwickau, J. S. Bacha w Lipsku, Schuberta w Dortmundzie, F. Liszta w Weimarze. Naucza w C. N. R. w Rueil-Malmaison, prowadzi kursy mistrzowskie np. w "Mozarteum" w Salzburgu i w Międzynarodowym Letnim Seminarium w Weimarze. Dokonał wielu nagrań płytowych dla wytwórni Ades, Calliope, Harmonia Mundi.

×
Profesor Bernard Ringeissen

Profesor Bernard Ringeissen

Francja

Profesor Laszlo Simon

Węgry

Urodzony w 1948 r. na Węgrzech. Obecnie mieszka w Niemczech. Studiował w Sztokholmie, Hannoverze, Londynie i Nowym Jorku u profesorów Hansa Leygrafa, Ilony Kabos i Claudio Arraua. Uhonorowany międzynarodowymi nagrodami w konkursach im. Casagrande, w Genewie i w Konkursie im. Busoniego. Był dyrektorem Wydziału Pianistycznego, Królewskiego Koledżu Muzycznego w Sztokholmie. Był członkiem Jury w międzynarodowych konkursach w Barcelonie, Luksemburgu, Porto i na Festiwalu Praska Wiosna. Był dyrektorem artystycznym Europejskiego Forum Pianistycznego w Berlinie, w 1997 r. Jest profesorem w Hochschule der Künste w Berlinie oraz regularnie prowadzi zajęcia w Akademii Muzycznej im. Musashino w Tokio.

×
Profesor Laszlo Simon

Profesor Laszlo Simon

Węgry

Profesor Andrzej Tatarski

Polska

Ukończył studia pianistyczne z wyróżnieniem w klasie prof. Olgi Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1969-70 doskonalił swoje umiejętności pianistyczne u prof. Vlado Perlemutera w Paryżu. Występuje jako solista i kameralista. Koncertował w 22 krajach Europy, w USA, Japonii, Korei Płd. Wielokrotnie uczestniczył w Festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna, w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, występował z recitalami Chopinowskimi w Żelazowej Woli, recitalami muzyki Karola Szymanowskiego w kraju i za granicą. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Nagrał płyty m. in. z Joanną Kozłowską i Bartłomiejem Niziołem. Andrzej Tatarski jest profesorem klasy fortepianu oraz pełni funkcję kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Jest często członkiem jury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych oraz muzyki kameralnej. Wykłada na kursach mistrzowskich.

×
Profesor Andrzej Tatarski

Profesor Andrzej Tatarski

Polska
Partnerzy konkursu

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.