Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem swojego ojca, Henryka Radziwonowicza. W 1982 r. ukończył z wyróżnieniem Akademie Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie u prof. Barbary Muszyńskiej. Po wygraniu konkursu Fundacji Fulbridhta przebywał w latach 1987-1988 w Stanach Zjednoczonych, doskonaląc swoje umiejętności w Indiana University School of Music w Bloomington, pod kierunkiem Georgy Seboka. Koncertuje w Europie, obu Amerykach oraz Australii. Brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych jak np. "Wratislavia Cantans", "Warszawska Jesień", Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdrój, lisztowskim w Utrechcie, "Festiwalu Pianistyki Polskiej" w Słupsku oraz Festiwalu Mozartowskim w Warszawie. Jako jedyny pianista w historii światowej fonografii nagrał dla wytwórni "Selene Records" w koprodukcji z francuską "Le Chant du Monde" wszystkie dzieła fortepianowe Ignacego Jana Paderewskiego. W 1995 r. debiutował w Japonii podczas Międzynaro-dowego Festiwalu Muzycznego. Występuje jako solista z wieloma znanymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i za granicą. Dokonał również wielu nagrań archiwalnych dla radiofonii polskiej, czeskiej, niemieckiej, australi-jskiej i kanadyjskiej. Jest prezesem Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie