XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. I. J. PADEREWSKIEGO, 2022

Szanowni Państwo!!!

Dokładnie za rok zainaugurujemy w Bydgoszczy

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. I. J. PADEREWSKIEGO

6-20 LISTOPADA 2022


W Konkursie mogą brać udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni w latach 1990-2006 niebędący studentami Jurorów w ostatnich trzech latach.


Celem XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest:

– uczczenie pamięci Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego pianisty–wirtuoza, kompozytora, polityka i męża stanu.

– promocja młodych utalentowanych pianistów

– propagowanie wydarzeń artystycznych w Polsce

– promocja laureatów i polskiej kultury na świecie (jedną z form nagród są koncerty i recitale w Polsce, krajach Europy i USA).


REGULAMIN KONKURSU


HARMONOGRAM:


20 kwietnia 2022 - termin przyjmowania zgłoszeń od pianistów, termin przekazania wpisowego.

30 kwietnia 2022 - zawiadomienie kandydata o zaakceptowaniu kandydatury lub zaproszeniu do wzięcia udziału w przesłuchaniach eliminacyjnych.

maj - czerwiec 2022 - przesłuchania preselekcyjne.

15 czerwca 2022 - termin nadsyłania nagrań video DVD (akceptowany tylko w wyjątkowych wypadkach).

30 lipca 2022 - ogłoszenie ostatecznej listy pianistów zaproszonych do udziału w Konkursie.

15 września 2022 – termin przesyłania zmian w repertuarze.XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz, 6-20 listopada 2022


5 listopada 2022 - Przyjazd uczestników Konkursu do Bydgoszczy

6 listopada 2022 - Spotkanie informacyjne i losowanie kolejności występów (15.00)

6 listopada 2022 - Koncert Inauguracyjny Konkursu (17.00)

7 listopada 2022 - Początek przesłuchań I etapu

10 listopada 2022 - Ogłoszenie wyników I etapu

11 listopada 2022 - Początek przesłuchań II etapu

13 listopada 2022 - Ogłoszenie wyników II etapu

14 listopada 2022 - Próba z Capellą Bydgostiensis

15 listopada 2022 - Początek przesłuchań Półfinału

16 listopada 2022 - Ogłoszenie wyników Półfinału

17 listopada 2022 - Próba z Orkiestrą dla Finalistów Konkursu

18-19 listopada 2022 - Finały Konkursu z Orkiestrą Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

19 listopada 2022 - Ogłoszenie wyników

20 listopada 2022 - Uroczystość zakończenia Konkursu

20 listopada 2022 - Koncert Laureatów XII Konkursu im. I. J. Paderewskiego (17.00)

20 listopada 2022 - Wręczenie nagród pozaregulaminowych

21 listopada 2022 - Koncert laureatów w Filharmonii Narodowej


ORGANIZATORZY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

 

 

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego

 1922-2022

 

 


Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

 

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego

 

 

 

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

 

 

XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

 

 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 


 

Miasta Bydgoszczy

 

 

 

PARTNER GŁÓWNY

XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

 

 PARTNERZY:


 

 

 

MECENASI:
PARTNER XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego - Polskie Wydawnictwo Muzyczne:
 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 
 


Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie