Waldemar Wojtal


Waldemar Wojtal uzyskał dyplom z wyróżnieniem w gdańskiej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki, w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego Studia podyplomowe odbył w Paryżu u Vlado Perlemutera oraz Suzanne Roche. Doskonalił swe umiejętności na kursach mistrzowskich prowadzonych przez G. Seboka oraz D. Zechlina. Stypendysta Towarzystwa im. Fr. Chopina w Warszawie, Laureat Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku oraz II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Warszawie.

 

Koncertował w Polsce i zagranicą, m.in. we Francji, Szwajcarii, Niemczech,Włoszech, Bułgarii, USA, na Ukrainie i Słowacji. Głównym nurtem jego działalności zawodowej jest pedagogika. Od roku 1979 prowadzi klasę fortepianu w gdańskiej Akademii Muzycznej, a w latach 2010 – 2016 był również wykładowcą w Akademii Sztuki w Szczecinie.Wśród jego wychowanków znajdują się laureaci wysokich nagród międzynarodowych konkursów pianistycznych. Wielu z nich prowadzi ożywioną działalność koncertową. Pracuje również z uzdolnioną młodzieżą średnich szkół muzycznych.

 

Jest członkiem Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w ramach którego sprawuje opiekę merytoryczną nad wybitnie utalentowanymi młodymi pianistami legitymującymi się znaczącymi osiągnięciami konkursowymi. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej, m.in. jako członek Rady do Spraw Szkolnictwa Artystycznego, juror organizowanych przez te instytucje przesłuchań ogólnopolskich, a także jako wykładowca seminariów dla nauczycieli klas fortepianu.

Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i zagranicą. Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Bułgaria, Czechy, Francja, Meksyk, Niemcy, Serbia, Taiwan, Włochy), a także inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego.

W latach 1999 – 2018 pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a w latach 1993 -1999 oraz 2004-2005 był rektorem tej uczelni. W wyniku jego starań Akademia Muzyczna przeniesiona została do nowej siedziby, na terenie której zapoczątkowano budowę sali koncertowej. Obiekty te tworzą obecnie wielofunkcyjny campus akademicki. Za swoją działalność został uhonorowany nagrodami Ministra Kultury oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie