Koncertowała w ponad 30 krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia muzyczne ukończyła pod kierunkiem prof. Henryka Sztompki, wieloletniego ucznia I. J. Paderewskiego. Jest laureatką IV Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie (1949 r.). Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych oraz płytowych dla wytwórni polskich, holenderskich, włoskich, niemieckich i japońskich. Jest wieloletnim profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także kierownikiem Katedry Fortepianu tejże Uczelni. W latach 1972-73 pełniła funkcję rektora. Obecnie posiada tytuł Honorowego Profesora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Obok działalności artystycznej i dydaktycznej w kraju i za granicą (liczne kursy interpretacji, seminaria, wykłady m. in w Japonii, Meksyku, Finlandii, Danii, Niemczech, Wenezueli) uczestniczyła w pracach krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Warszawa, Moskwa, Tokio). Posiada wiele nagród artystycznych i odznaczeń panstwowych. W roku 1988 powołała do życia własną fundację - "Fundacja Reginy Smendzianki".

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie