Przewodniczący Jury V Konkursu Pianistycznego

Studia pianistyczne odbył w Katowicach i Sopocie u Zbigniewa Śliwińskiego oraz w Paryżu u Suzanne Roche i Vlado Perlemutera. Jest laureatem I nagrody Międzyna-rodowego Konkursu Muzycznego w Genewie w 1967 r. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Chinach, na Kubie i w Japonii. Jest profesorem Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Gdańsku, a przez 5 lat był profesorem Akademii Muzycznej Musashino w Tokio. Jest zapraszany jako wykładowca na letnie kursy pianistyczne m. in. do Wiednia i Duszników - Zdrój. Jego wychowankami są liczni lau-reaci konkursów pianistycznych. W 1986 roku zainicjował wznowienie Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie