Bernd Goetzke urodził się w 1951 roku w Hanowerze (Niemcy). W wieku 13 lat został przyjęty do Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze, gdzie studiował w klasie fortepianu u prof. Karla - Heinza Kammerlinga, aż do Dyplomowego Koncertu Solistów w 1951 roku.. Ważnym elementem w jego pianistycznym rozwoju był długi kontakt (1969- 1977) z Arturo Benedetti Michelangelim, który uważał go za swego ostatniego ucznia. Uczestniczył także w kursach Beethovenowskich Wilhelma Kempffa i Claudio Arrau.


Bernd Goetzke był nagradzany w kilku międzynarodowych konkursach (m.in. w Paryżu, Mediolanie, Atenach, Brukseli). Już w wieku 25 lat został wykładowcą w hanowerskiej Hochschule für Musik und Theater, a w 1982 roku został profesorem; prowadzi tam klasę fortepianu kształcąc młodych pianistów z całego świata, a także jest kierownikiem Biura Koncertów Solowych. Ponadto prowadził klasy mistrzowskie w Niemczech i za granicą. Angażuje się również w kształcenie solistów i rozwój młodych talentów z poza środowiska akademickiego, np. jako członek Jury wielu międzynarodowych konkursów, doradca artystyczny festiwalu "Braunschweiger Kammermusikpodium" oraz członek towarzystwa wspierającego młodych artystów.


Od ubiegłego roku jest Dyrektorem niedawno utworzonego Instytutu dla szczególnie utalentowanych dzieci. Instytut, przez niego założony i związany z Hochschule für Musik und Theater, jest jedyną tego typu placówką w Niemczech.


Repertuar koncertowy Bernda Goetzke w ostatnich latach skupiał się na dziełach z XX wieku, ukazując jego fascynację stylistycznym bogactwem i rozmaitością okresu między późnym romantyzmem a awangardą.. W obszarze muzyki kameralnej godny uwagi jest jego udziałem w niemieckich premierach Kwintetu fortepianowego Bartóka, Kwartetu na koniec czasu Messiaena, Pierrota Lunaire Schoenberga, Sonaty na dwa fortepiany i perkusję Bartóka oraz dwóch Rapsodii Gershwina czy Prometeusza - Skriabina.


Bernd Goetzke opublikował też kilka artykułów na tematy o pokrewnej tematyce ("Wolność w interpretacji", " Technika uzycia pedału", " Charakterystyczne melodie Bacha", "Artykulacja i frazowanie w muzyce klasycznej, itp.).

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie