Jerzy SULIKOWSKI

Polska


Jeden z czołowych polskich pianistów pedagogów. Urodził się w Wojkowicach. Naukę gry na fortepianie pobierał początkowo u matki – uczennicy Józefa Turczyńskiego. Wyższe studia pianistyczne odbył w Katowicach i Sopocie u Zbigniewa Śliwińskiego, a następnie w Paryżu u Suzanne Roche i Vlado Perlemutera. Jest laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie w 1967 roku.


Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Chinach, na Kubie i w Japonii. Równolegle z aktywną działalnością koncertową, wcześnie poświęcił się pracy pedagogicznej.


Przez 50 lat związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku, od 1980 roku także z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie współorganizował i przez 27 lat kierował katedrą fortepianu, powszechnie uznawaną za jeden z ważniejszych ośrodków pianistyki w Polsce. Skupił on wokół siebie tak wybitnych artystów jak m. In. Jerzy Godziszewski, Tatiana Shebanova, Katarzyna Popowa – Zydroń.


Przez 6 lat był także profesorem gościnnym w Akademii Musashino w Tokio. Jest zapraszany jako wykładowca na letnie kursy pianistyczne. Jego wychowankami są liczni laureaci konkursów pianistycznych. W 1986 roku doprowadził do wznowienia po 25 latach Konkursu Pianistycznego imienia I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie