Matti RAEKALLIO


Finlandia


Pianista fińskiego pochodzenia Matti Raekallio urodził się w roku 1954 w Helsinkach. Studiował nie tylko w rodzinnej Finlandii, lecz także pod kierunkiem Marii Curcio w Londynie oraz u Dietera Webera w Wiedeńskiej Akademii Muzycznej oraz w Konserwatorium w Leningradzie, (obecnie St. Petersburg).


Artysta zadebiutował w Ameryce w roku 1981 w Weill Recital Hall w Carnegie. Wykonał cykl wszystkich sonat fortepianowych Beethovena, Scriabina i Prokofiewa, a także 62 koncerty fortepianowe. Wydał około 20 płyt CD, w tym cieszący się powszechnym uznaniem zestaw wszystkich sonat Prokofiewa.


Przez pierwsze 30 lat wykładał na Akademii Sibeliusa w Helsinkach, przez pewien czas był profesorem w Kungliga Musikhögskolan w Sztokholmie oraz na Western Michigan University w Stanach Zjednoczonych. W roku 2005 pracował jako profesor w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze. Dwa lata później zaproszono go do grona wykładowców w Juilliard School w Nowym Jorku. Od roku 2012 do roku 2014 pracował w niepełnym wymiarze godzin w Konserwatorium Bard College w Stanie Nowy Jork. Przez kilka lat podróżował pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, aby w 2015 roku osiąść na stałe w Juilliard School. Jego studenci są laureatami pierwszych nagród w ważniejszych konkursach międzynarodowych. Artysta regularnie zasiada jako członek jury podczas ważnych konkursów międzynarodowych, kształci także młodych pianistów podczas kursów mistrzowskich w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.


Artysta doktoryzował się w Akademii Sybeliusa (Dr.Mus), a jego dysertacja dotyczyła historii palcowania. W wyniku prowadzonych badań profesor Raekallio wziął udział w międzynarodowym projekcie naukowym który badał kwestie dotyczące wyboru sposobu palcowania przez pianistów z punktu widzenia psychologii poznawczej. W roku 1980 artysta otrzymał grant od Fundacji Leonie Sonning (Dania) oraz trzy razy pięcioletni grant artystyczny przyznany przez rząd Finlandii. W latach 1998-2000 pianista zasiadał w fińskiej Radzie Akademii do Spraw Kultury i Społeczeństwa. W roku 2009 otrzymał honorowy tytuł Doktora Estońskiej Akademii Muzyki.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie