II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz, 16 – 26 października 1986


Znaleźli się w środowisku muzycznym Bydgoszczy ludzie, dla których muzyka Paderewskiego była żywa i godna popularyzacji. Wznowienia konkursowych zmagań podjęli się tym razem: Jerzy Sulikowski, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Gdańsku oraz redaktor „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” Henryk Martenka. Organizacji i sfinansowania konkursu podjęły się: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego oraz Urząd Wojewódzki i Urząd Miejski w Bydgoszczy. Konkurs odbył się w dniach 16 – 26 października 1986 roku w sali FP.


Do konkursu zgłosiło się 27 kandydatów reprezentujących wszystkie ważniejsze ośrodki akademickie (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Bydgoszcz). Do eliminacji przystąpiło 19 uczestników.


Laureaci:

I miejsce – Wojciech Kocyan – 110.000 zł.

II miejsce – Andrzej Janaszek – 85.000 zł.

III miejsce – nie przyznano

IV nagroda – Marek Wysocki – 50.000 zł

V nagroda – Joanna Szczepaniak – 45.000 zł

VI nagroda (ex equo):

Tamara Granat – 40.000 zł

Maciej Zagórski – 40.000 zł


Andrzej Janaszek otrzymał nagrodę specjalną, w wysokości 30.000 zł, za najlepsze wykonanie utworów Paderewskiego oraz nagrodę Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy w wysokości 50.000 zł, za najlepsze wykonanie koncertu z orkiestrą .


Wojciech Kocyan otrzymał nagrodę Waldemara Malickiego w wysokości 15.000 zł, za najlepsze wykonanie rapsodii Liszta oraz nagrodę „Jeunesse Musicales” w wysokości 10.000 zł – jako najmłodszy uczestnik konkursu.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie