Jury III Konkursu


Skład jury:


  • Zbigniew Śliwiński – przewodniczący,
  • Włodzimierz Obidowicz,
  • Regina Smendzianka,
  • Jerzy Sulikowski,
  • Maria Szmyd-Dormus,
  • Andrzej Tatarski


Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie