Przesłuchanie eliminacyjne w Seulu

PRZESŁUCHANIE ELIMINACYJNE do

XII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. I. J. PADEREWSKIEGO


Seul

25 maja 2022     

Yamaha Music Korea Ltd.

Yamaha Music Communication Center

2F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei


APLIKUJ ONLINE

Regulamin


REPERTUAR PRZESŁUCHAŃ ELIMINACYJNYCH - maksymalnie 30 minut

1. Każdy z uczestników przesłuchań eliminacyjnych powinien wykonać:

a) 2 etiudy o charakterze wirtuozowskim (w tym jedna etiuda F. Chopina);

b) pierwszą lub więcej części sonaty klasycznej (jednak zawsze łącznie z I cz.); 

c) jeden lub dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem charakteru, nie pochodzące jednak z okresu klasycyzmu.TYLKO W WYJĄTKOWYCH WYPADKACH

 

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą wziąć udziału w przesłuchaniach, powinny uzyskać zgodę Biura Konkursu na przesłanie nagrania DVD zawierającego repertuar przesłuchania eliminacyjnego ( par. V. 1.).

Nagranie należy przesłać do dnia 15 czerwca 2022 roku na adres Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

 

UWAGA:

Nagranie DVD musi przedstawiać widoczną pracę rąk i całą sylwetkę pianisty, profil z prawej strony, ujęcie jedną kamerą bez jakiegokolwiek montażu w trakcie wykonywania utworu. Dla polepszenia jakości dźwięku sugerujemy użycie zewnętrznych mikrofonów.

 

Nagranie powinno być podpisane przez kandydata, a autentyczność nagrania potwierdzona pisemnie przez ostatniego profesora kandydata lub innego powszechnie znanego muzyka. Potwierdzenie to powinno zawierać numer telefonu, który umożliwiłby – w razie konieczności – bezpośredni kontakt.
Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie