I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny

im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz, 1 – 10 grudnia 1961


Henryk Sztompka w książeczce programowej napisał:


„Pierwszy raz w historii muzyki polskiej jesteśmy świadkami konkursu pianistycznego, który jest wyjątkowym zjawiskiem przez program, obejmujący utwory od Chopina, poprzez Paderewskiego aż do Szymanowskiego, z tym że na czele tego programu stoi ojciec wszelkiej muzyki – Jan Sebastian Bach. Paderewski […] oryginalny i twórczy w swej muzyce, zasłużył sobie, aby w setną rocznicę swych urodzin stanąć w jednym szeregu z największymi, zajmując w historii muzyki polskiej miejsce jednego z jej pierwszych, tak płodnych, a tak odrębnych przez swój język twórców. Z tych względów konkurs im. I. J. Paderewskiego nabiera znaczenia ogólnopolskiego […] a przez swój program wybiega daleko swą wielkością poza granice Polski.”


Organizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet Obchodu 100 Rocznicy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz Filharmonia Pomorska im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.


Konkurs, sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył się w dniach 1 – 10 grudnia 1961 roku w sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


W Konkursie wzięli udział słuchacze i absolwenci roku akademickiego 1960/61 wyższych szkół muzycznych w Polsce. Zgłosiło się 27 kandydatów reprezentujących Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot i Warszawę. Ostatecznie na przesłuchania konkursowe stawiło się 17 uczestników. W jury konkursu wzięli udział najwybitniejsi polscy muzycy. Dziś możemy stwierdzić, że kilka nazwisk z spośród nich to legendy polskiej pianistyki.


Laureaci:

I miejsce – Jerzy Maksymiuk, PWSM Warszawa – 5.000 zł.

II miejsce – Maria Korecka, PWSM Kraków – 4.000 zł.

III miejsce – Piotr Lachert, PWSM Warszawa – 3.000 zł.

Wyróżnienia:

Maciej Małecki, PWSM Warszawa – 2.000 zł.

Jacek Weiss, PWSM Kraków – 2.000 zł.

Hanna Witt, PWSM Katowice – 2000 zł.

Sponsorzy konkursu
Partnerzy konkursu
Współfinansowanie konkursu
Konkurs jest dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Miasta Bydgoszczy.
PARTNEREM Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego jest Województwo Kujawsko-Pomorskie