Towarzystwo Muzyczne

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Dane teleadresowe:

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. Ks. Piotra Skargi 7
85-018 Bydgoszcz
Polska
tel./fax: +48 52 327 02 91
website: www.konkurspaderewskiego.pl
e-mail: info@konkurspaderewskiego.pl

Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy w latach 2019-2022:

Prezes – Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń
Wiceprezes – Ryszard Kania
Wiceprezes – Henryk Martenka
Członek Zarządu – Mariusz Klimsiak
Członek Zarządu – Jacek Szczepański
Członek Zarządu – Jan Rogalski

Biuro Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy:

Henryk Martenka – Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
Prof. Piotr Paleczny – Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
Agata Szpadzińska – Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego
Katarzyna Jopek – Główna Księgowa

Wysokość składek członkowskich:
30zł – stawka ulgowa
60zł – stawka normalna

Istnieje również możliwość płatności składek członkowskich na konto Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego (Bydgoszcz, ul. Skargi 7):

BGŻ S.A. 53 2030 0045 1110 0000 0237 3420
Alior Bank 66 2490 0005 0000 4500 5304 6065

 

KONCERTY – Kalendarium

 

Historia

Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało krótko po odzyskaniu niepodległości, w 1922 roku. Jego powołanie przez grono muzyków i melomanów było wyrazem dążenia społeczeństwa polskiego do ożywienia i rozwoju życia muzycznego w Bydgoszczy po I wojnie światowej. W 1925 roku pianista Zygmunt Lisicki organizuje Miejski Instytut Muzyczny, który po dwóch latach przeobraża się w Miejskie Konserwatorium Muzyczne. Kierowane przez Zdzisława, potem Irenę Jahnke, Konserwatorium osiągnęło bardzo wysoki poziom i stanowiło centrum życia muzycznego ówczesnej Bydgoszczy. Wokół Towarzystwa Muzycznego skupili się wybitni pedagodzy Konserwatorium (Alfons i Edmund Rösler, Zdzisława i Halina Wojciechowskie, Jerzy Stefan, Felicja Krysiewicz), którzy znacznie przyczynili się do rozwoju kultury muzycznej Bydgoszczy i regionu. Po II wojnie światowej Towarzystwo postawiło sobie w pierwszym rzędzie za cel stworzenie zawodowej orkiestry symfonicznej. Powołana została do życia z okazji 600-lecia Bydgoszczy (1946) i przyjęła nazwę Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej Towarzystwa Muzycznego. Jej pierwszym dyrygentem był Arnold Rezler, potem kierował nią Mieczysław Tomaszewski. 1 stycznia 1953 roku orkiestra została przemianowana na Państwową Filharmonię Pomorską. Równocześnie działacze Towarzystwa wspomagali starania o budowę gmachu Filharmonii.

Przedmioty osobiste I.J. Paderewskiego  - własność Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy

Przedmioty osobiste I.J. Paderewskiego 
– własność Towarzystwa Muzycznego
w Bydgoszczy

W 1955 roku, na wniosek Felicji Krysiewiczowej, pedagoga śpiewu, Towarzystwo Muzyczne organizuje Studio Operowe, zaczątek sceny muzycznej. Po czterech latach działalności Studio zostaje przeobrażone w Teatr Muzyczny Opery i Operetki w Bydgoszczy. W 1960 roku bydgoski teatr muzyczny zostaje upaństwowiony. Równocześnie w tym samym roku Towarzystwo tworzy Studium Muzyczne w randze szkoły średniej i podyplomowej.

W 1986 roku Towarzystwo Muzyczne przyjmuje imię Ignacego Jana Paderewskiego i celem statutowym staje się dbanie o imię wielkiego Polaka, propagowanie Jego muzyki i idei. Podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego Towarzystwo ustanowiło nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego (otrzymał ją Andrzej Janaszek). Na swoje 65-lecie (1987) Towarzystwo przygotowało ogólnopolską sesję naukową wraz z koncertami i konkursem literackim, poświęconymi I. J. Paderewskiemu.

W ponad 80-letniej historii Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy, gośćmi Towarzystwa bywali najznakomitsi przedstawiciele polskiego życia muzycznego, a wśród nich Karol Szymanowski, Feliks Nowowiejski, Ewa Bandrowska-Turska, Jerzy Waldorff, Regina Smendzianka.

Henryk Martenka

Partnerzy konkursu
AM

AM

FP

FP

asd

asd

PTNA

PTNA

YAMAHA

YAMAHA

Liszt Competition

Liszt Competition

Michael Moran

Michael Moran

Kawai

Kawai

Fazioli

Fazioli

ST

ST

WFIMP

WFIMP

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy jest współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszcz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. PARTNEREM Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.