IV Konkurs

IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoszcz, 3 – 14 listopada, 1998 rok

Wytrwałe zabiegi władz Towarzystwa Muzycznego u Ministra Kultury i Sztuki ukoronowane zostały decyzją o przekształceniu konkursu w cykliczną imprezę muzyczną o nazwie: „Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy”. Postanowiono, iż począwszy od obecnej edycji konkurs odbywać się będzie co 3 lata zaś zmagania młodych pianistów z całego świata oceniać będzie jury w międzynarodowym składzie.

Organizatorzy konkursu: Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego – główny organizator, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dyrektorem konkursu został red. Henryk Martenka.

Honorowy patronat nad IV Konkursem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Konkurs odbywał się w dniach 3 – 14 XI 1998 roku

Regulamin konkursu przewidywał udział pianistów w wieku do lat 27. Do konkursu zgłosiło się 59 pianistów z następujących krajów: Anglii (1), Armenii (1), Białorusi (1), Bośni i Hercegowiny (2), Estonii (2), Finlandii (1), Izraela (1) Japonii (8), Jugosławii (1), Kirgistanu (1), Korei (3), Polski (26), Rosji (5), Stanów Zjednoczonych (1), Ukrainy (5).

Koncert inauguracyjny odbył się 6. listopada 1998 w Filharmonii Pomorskiej, w 138. rocznicę urodzin Patrona. Wystąpili: Orkiestra Symfoniczna FP pod batutą Jerzego Maksymiuka oraz solista Wojciech Kocyan, który zagrał Koncert fortepianowy a-moll I. J. Paderewskiego. W drugiej części koncertu publiczność wysłuchała Symfonii h-moll „Polonia” I. J. Paderewskiego.

Partnerzy konkursu
AM

AM

FP

FP

asd

asd

PTNA

PTNA

YAMAHA

YAMAHA

Liszt Competition

Liszt Competition

Michael Moran

Michael Moran

Kawai

Kawai

Fazioli

Fazioli

ST

ST

WFIMP

WFIMP

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy jest współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszcz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. PARTNEREM Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.