III Konkurs

III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoszcz, 5 – 13 luty, 1994 rok

Trzecia edycja konkursu poprzedzona została kilkuletnimi staraniami Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy, mającymi na celu zmianę dotychczasowej formy organizacyjnej. W wyniku starań Ministerstwo Kultury i Sztuki wyznaczyło Towarzystwo Muzyczne na głównego organizatora konkursu. Współorganizatorem była Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Nowością stało się też powierzenie organizatorowi odpowiedzialności za zebranie funduszy, w tym dotacji pochodzących od mecenasów prywatnych. Nagrody regulaminowe sfinansowała w całości amerykańska Fundacja Centrum Paderewskiego w Princeton, czyli Barbara Piasecka-Johnson, zaś fortepian Yamaha przeznaczyła dla najlepszego uczestnika polskiego Fundacja Reginy Smendzianki. Dalszymi fundatorami były: Fundacja Centrum Ignacego Paderewskiego z Wrocławia oraz Bydgoska Fundacja Kultury. Konkurs współfinansowały Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Honorowy patronat nad III Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

Konkurs odbył się w dniach 5 – 13 lutego 1994 r. Przesłuchania I i II etapu oraz finał A miały miejsce w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, natomiast finał B z orkiestrą, odbył się w sali FP. Regulamin przewidywał udział pianistów polskich i obcokrajowców studiujących lub zamieszkałych w Polsce, w wieku do lat 27. Do konkursu zgłosiło się 25 pianistów, ostatecznie zaś do przesłuchań przystąpiło 17 kandydatów z następujących krajów: Polski, Japonii, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

Partnerzy konkursu
AM

AM

FP

FP

asd

asd

PTNA

PTNA

YAMAHA

YAMAHA

Liszt Competition

Liszt Competition

Michael Moran

Michael Moran

Kawai

Kawai

Fazioli

Fazioli

ST

ST

WFIMP

WFIMP

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy jest współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszcz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. PARTNEREM Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.