I Konkurs

I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoszcz, 1 – 10 grudnia 1961

Henryk Sztompka w książeczce programowej napisał:

„Pierwszy raz w historii muzyki polskiej jesteśmy świadkami konkursu pianistycznego, który jest wyjątkowym zjawiskiem przez program, obejmujący utwory od Chopina, poprzez Paderewskiego aż do Szymanowskiego, z tym że na czele tego programu stoi ojciec wszelkiej muzyki – Jan Sebastian Bach. Paderewski […] oryginalny i twórczy w swej muzyce, zasłużył sobie, aby w setną rocznicę swych urodzin stanąć w jednym szeregu z największymi, zajmując w historii muzyki polskiej miejsce jednego z jej pierwszych, tak płodnych, a tak odrębnych przez swój język twórców. Z tych względów konkurs im. I. J. Paderewskiego nabiera znaczenia ogólnopolskiego […] a przez swój program wybiega daleko swą wielkością poza granice Polski.”

Organizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet Obchodu 100 Rocznicy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz Filharmonia Pomorska im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Konkurs, sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył się w dniach 1 – 10 grudnia 1961 roku w sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W Konkursie wzięli udział słuchacze i absolwenci roku akademickiego 1960/61 wyższych szkół muzycznych w Polsce. Zgłosiło się 27 kandydatów reprezentujących Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot i Warszawę. Ostatecznie na przesłuchania konkursowe stawiło się 17 uczestników. W jury konkursu wzięli udział najwybitniejsi polscy muzycy. Dziś możemy stwierdzić, że kilka nazwisk z spośród nich to legendy polskiej pianistyki.

Partnerzy konkursu
AM

AM

FP

FP

asd

asd

PTNA

PTNA

YAMAHA

YAMAHA

Liszt Competition

Liszt Competition

Michael Moran

Michael Moran

Kawai

Kawai

Fazioli

Fazioli

ST

ST

WFIMP

WFIMP

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy jest współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszcz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. PARTNEREM Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.