I Konkurs

I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoszcz, 1 – 10 grudnia 1961

Henryk Sztompka w książeczce programowej napisał:

„Pierwszy raz w historii muzyki polskiej jesteśmy świadkami konkursu pianistycznego, który jest wyjątkowym zjawiskiem przez program, obejmujący utwory od Chopina, poprzez Paderewskiego aż do Szymanowskiego, z tym że na czele tego programu stoi ojciec wszelkiej muzyki – Jan Sebastian Bach. Paderewski […] oryginalny i twórczy w swej muzyce, zasłużył sobie, aby w setną rocznicę swych urodzin stanąć w jednym szeregu z największymi, zajmując w historii muzyki polskiej miejsce jednego z jej pierwszych, tak płodnych, a tak odrębnych przez swój język twórców. Z tych względów konkurs im. I. J. Paderewskiego nabiera znaczenia ogólnopolskiego […] a przez swój program wybiega daleko swą wielkością poza granice Polski.”

Organizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Komitet Obchodu 100 Rocznicy Urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz Filharmonia Pomorska im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Konkurs, sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył się w dniach 1 – 10 grudnia 1961 roku w sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W Konkursie wzięli udział słuchacze i absolwenci roku akademickiego 1960/61 wyższych szkół muzycznych w Polsce. Zgłosiło się 27 kandydatów reprezentujących Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot i Warszawę. Ostatecznie na przesłuchania konkursowe stawiło się 17 uczestników. W jury konkursu wzięli udział najwybitniejsi polscy muzycy. Dziś możemy stwierdzić, że kilka nazwisk z spośród nich to legendy polskiej pianistyki.

Partnerzy konkursu

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.