paderewski

Ignacy Jan Paderewski

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860 – 1941)

jan-ignacy-paderewskiUrodził się 6 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu. Kształcił się w warszawskim konserwatorium, a także w Berlinie i Wiedniu u Teodora Leszetyckiego. W 1888 roku odnósł wielki sukces pianistyczny w Paryżu, w następnych latach w Niemczech i Anglii. Od roku 1891 koncertował z wielkim powodzeniem w Ameryce. W 1899 roku osiadł w Szwajcarii, kontynuując objazdy artystyczne.

W czasie pierwszej wojny światowej, wraz z Henrykiem Sienkiewiczem organizował Polski Komitet Ratunkowy, następnie rozwijał w Stanach Zjednoczonych ożywioną dzałalność patriotyczną na rzecz Polski. W 1918 roku przybywa do kraju, zostaje prezesem rady ministrów i podpisuje traktat wersalski. Ustępuje z życia politycznego w 1920 roku i rozpoczyna ponownie koncerty w Anglii i Stanach Zjednoczonych. W swojej posiadłości w Riond Bosson w Szwajcarii kształci młodych pianistów. Obejmuje naczelną redakcję przy wydaniu dzieł Chopina przez Instytut Fryderyka Chopina. Zmarł 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku. Pochowane na cmentarzu Arlington w Waszyngtonie prochy zostały w roku 1992 sprowadzone do Polski i złożone w Katedrze w Warszawie.

Twórczość kompozytorska Paderewskiego przypada na lata 1877-1921 i obejmuje utwory fortepianowe (koncert, fantazja polska, sonata, trzy cykle wariacji, Album tatrzański, drobniejsze utwory), symfonię h-moll, sonatę skrzypcową i operę Manru.

Partnerzy konkursu

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.