FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Prosimy wypełnić „Formularz zgłoszeniowy”, który jest dostępny na stronie http://konkurspaderewskiego.pl
2. Aby sprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy prosimy przygotować:
a) dokładny opis repertuaru konkursowego i czas trwania każdego z utworów;
b) aktualną czarno-białą fotografię;
c) kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia kandydata;
d) krótką biografię artystyczną obrazującą dotychczasowe doświadczenie koncertowe udział 
w innych konkursach, nazwiska dotychczasowych profesorów, nazwy szkół itp.;
e) kopie dyplomów potwierdzających zdobyte nagrody i wyróżnienia;
f) list rekomendacyjny wybitnego muzyka, pianisty lub ostatniego profesora kandydata;
g) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 Euro (netto) na konto Towarzystwa:

Towarzystwo Muzyczne im. Paderewskiego w Bydgoszczy
BGŻ S.A. I Oddział Operacyjny w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz
numer konta: 
53 2030 0045 1110 0000 0237 3420 (zł)
46 2030 0045 3110 0000 0028 4270 (Euro)

Partnerzy konkursu
AM

AM

FP

FP

asd

asd

PTNA

PTNA

YAMAHA

YAMAHA

Liszt Competition

Liszt Competition

Michael Moran

Michael Moran

Kawai

Kawai

Fazioli

Fazioli

ST

ST

WFIMP

WFIMP

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.