Laureats of 3rd Competition

Third All-Polish
I. J. Paderewski
Piano Competition
Bydgoszcz, February 5 – 13, 1994

The jury awarded the following prizes:

1st prize was not awarded.

2nd prize – (ex equo):

Paweł Rydel – 25.000.000 PLN
Maciej Szyrner – 25.000.000 PLN

3rd prize was not awarded.

4th prize (ex equo):

Brigitte Capdeville – 12.5000.000 PLN
Megumi Ito – 12.500.000 PLN

5th prize – Tomasz Jocz – 10.000.000 PLN

Paweł Rydel received a non-statutory award in the form of a Yamaha digital piano sponsored by the Foundation of Regina Smendzianka.

Partners of the contest

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.