Jury of 4th Competition

The composition of the jury:

Jerzy Sulikowski

chairman of the jury/przewodniczący jury
×
Jerzy Sulikowski

Jerzy Sulikowski

chairman of the jury/przewodniczący jury

Sebastian Benda

×
Sebastian Benda

Sebastian Benda

Liv Glaser

×
Liv Glaser

Liv Glaser

Andrzej Jasiński

×
Andrzej Jasiński

Andrzej Jasiński

Atanas Kurtew

×
Atanas Kurtew

Atanas Kurtew

Karol Radziwonowicz

×
Karol Radziwonowicz

Karol Radziwonowicz

Bernard Ringeissen

×
Bernard Ringeissen

Bernard Ringeissen

Regina Smendzianka

×
Regina Smendzianka

Regina Smendzianka

Laszlo Simon

×
Laszlo Simon

Laszlo Simon

Zbigniew Śliwiński

×
Zbigniew Śliwiński

Zbigniew Śliwiński

Partners of the contest

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.