Jury of 3rd Competition

The jury of the competition:

  • Zbigniew Śliwiński – the chairman of the jury,
  • Włodzimierz Obidowicz,
  • Regina Smendzianka,
  • Jerzy Sulikowski,
  • Maria Szmyd-Dormus,
  • Andrzej Tatarski,
Partners of the contest

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego jest organizowany w ramach projektu pt. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.